Instalacja odgromowa

Proper installation of an antenna with a lightning protection system is one of the key elements of the newly-built base stations and customer premises.

  1. Kabel poprowadzony od dołu zapobiega dostawaniu się wody do skrzynki z urządzeniami elektronicznymi.
  2. Opaski mocujące stabilizują kabel.
  3. Odgromnik zabezpiecza tor antenowy i urządzenia elektroniczne przed wyładowaniami atmosferycznymi.
  4. Odgromnik prawidłowo uziemiony do masztu.
  5. Złącza anteny, odgromnika i kabla zabezpieczone taśmą samowulkanizującą przed wilgocią i pyłem.
  6. Maszt wyposażony w piorunochron i prawidłowo podłączony do instalacji odgromowej.