RFID

Polaryzacja kołowa a polaryzacja liniowa w zastosowaniach RFID

 

 

Jakie są zalety i wady polaryzacji kołowej i liniowej w zastosowaniach RFID? Który jest lepszy?

 

Fale EM zwykle przemieszczają się w dwóch głównych trybach, tj. spolaryzowanych liniowo (pionowo lub poziomo) lub spolaryzowanych kołowo (RHCP lub LHCP). Kiedy fale EM rozchodzą się w jednej płaszczyźnie poziomej lub pionowej, nazywa się to propagacją liniową. A kiedy fale EM rozchodzą się w sposób, w którym amplituda fal jest stała, ale zmieniają się w czasie, nazywa się to polaryzacją kołową.

Polaryzacja anteny jest bardzo ważna, jeśli chodzi o RFID. Czytnik wysyła fale EM za pośrednictwem anteny RFID do znacznika RFID . Każda polaryzacja ma zalety i wady, które można zobaczyć w poniższej tabeli.

Polaryzacja liniowa Polaryzacja cyrkulatora
Większy zasięg Odczytu Krótszy zasięg odczytu
Tagi i czytnik muszą znajdować się na tej samej płaszczyźnie i mieć podobną wysokość Tagi i Czytnik mogą znajdować się na różnych płaszczyznach na różnych wysokościach
Czytelnik musi znać orientację znacznika Czytelnik nie musi znać orientacji znacznika. Lepsze dla aplikacji, w których nie można przewidzieć orientacji znacznika.