PROJEKTOWANIE SIECI WIFI W MAGAZYNACH

PROJEKTOWANIE SIECI WIFI NA MAGAZYNACH

Szerokie otwarte przestrzenie:

Na pierwszy rzut oka szeroko otwarte przestrzenie magazynu mogą wydawać się idealnym środowiskiem dla sieci bezprzewodowej. Długie nawy i wysokie sufity powinny pozwalać sygnałom Wi-Fi rozprzestrzeniać się dalej z mniejszym tłumieniem, jednak najnowsze technologie Wi-Fi, 802.11n i 802.11ac, w rzeczywistości polegają na odbijanych sygnałach dla wielu wejść, wielu wyjść (MIMO) technologia jest skuteczna. Bez wewnętrznych ścian i AP zamontowanych wysoko na sufitach, jest mniej "wielościeżkowych" lub sygnałów odbijających się wokół, czyniąc technologie MIMO nieco mniej efektywnymi. Dodatkowo, wysoko zamontowane punkty dostępowe wymagają zwiększonej mocy nadawania, ale istnieje cienka linia pomiędzy zbyt dużą i zbyt małą mocą. Zbyt mało może powodować martwe punkty, podczas gdy zbyt dużo może powodować zakłócenia między punktami dostępowymi na tym samym kanale.

 

 

Najlepsze rozmieszczenie punktów dostępu:

Czy należy wybrać punkty dostępu na suficie magazynu?, niekoniecznie. Może to powodowac powstanie martwych stref zasięgu dla wielu urządzeń które pozostaną poza zasięgiem sieci. Ponieważ sufity w magazynie mają często 10 m lub więcej nie musi być to najlepsz rozwiązanie. Natomiast umieszczenie punktu dostępowego zbyt nisko, może powodować słabe pokrycie ze względu na sterty towarów lub poruszające się wózki widłowe. Alternatywą jest rozmieszczenie AP na ścianach przylegających do alejek transportowych. Na dole artykułu znajdują się rysunki poglądowe takiego rozwiązania.

Poniżej na rysunku -przykład zasilania sygnałem z dwóch stron magazynu ( naprzemiennie )

 Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest umieszczenie punktu AP na końcu każdej linii, na przemiennych końcach. Gdy klient przenosi się na drugi koniec linii, jego urządzenie bezprzewodowe powinno połączyć się z AP punktu alternatywnego. Po wdrożeniu należy sprawdzić poprawność działania.

 

NAKŁADANIE SIĘ SYGNAŁÓW

 

Podczas transmisji Wi-Fi do każdego rogu przestrzeni, przylegający sygnał AP będzie się nakładał. Brzmi to dość prosto, ale nakładający się sygnał może powodować zakłócenia i problemy. Należy użyć rozwiązania opartego na kontrolerachPlan wdrożenia pozwoli uniknąć kolizji i starć sygnałów lub zaprojektować rozwiązanie, aby zapewnić nienakładające się na siebie kanały AP w celu zapewnienia najbardziej efektywnego wykorzystania przestrzeni powietrznej. Sprytne wykorzystanie tych kanałów pozwoli Ci stworzyć mapę Wi-Fi, która uniknie konfliktów częstotliwości.

 

Awaria punktu dostępu może stanowić problem i pamiętając, że większość punktów dostępu w magazynach jest często wysoko i dość niedostępna, warto rozważyć nakładanie się punktów dostępu w celu pokrycia uszkodzonego sprzętu w krytycznych obszarach.

 

 

Wiele regałów metalowych:

 Tłumienie częstotliwości radiowych stale się zmienia (napełnianie i opróżnianie półek, wózki widłowe przenoszące obciążenia itd.) I poruszające się małe urządzenia, które wymagają dobrego pokrycia sygnałem.

Rozplanowanie urządzeń:

Urządzenia specjalnie zaprojektowane do składowania nie są jedynymi problemami. To sprawia, że ​​wdrożenie rozległej sieci szybkich magazynów WI-FI nie jest łatwe.

Oto niektóre z najważniejszych podstawowych zasad Wi-Fi hurtowni, które należy wziąć pod uwagę, aby stworzyć skuteczną sieć bezprzewodową dla magazynu:

Odpowiednia inspekcja miejsca - Należy przeprowadzić inspekcję na miejscu!

-składu potencjalnych miejsc, aby ustalić, gdzie obudowa punktu dostępowego zostanie zamontowana - chroniona z tyłu słupkiem, jeśli to możliwe - oraz sprawdzić konstrukcję, która jest dostępna do zamontowania anteny i przewodów dla każdej potencjalnej lokalizacji punktu dostepowego. Niezbędnym elementem jest też sprawdzenie możliwości poprowadzenia kabli w porządanym kierunku ( ethernet - zasilanie ). Do rozpoczęcia procesu potrzebny jest plan piętra magazynu. To rozwiąże problem z rozmieszczeniem punktów dostępowych, a także da ci najlepszy wynik i pomoże Ci zaoszczędzić wiele frustracji i zasobów na dłuższą metę. Dlatego ważne jest zainwestowanie w proces projektowania, aby działał efektywnie.

Znajomość środowiska magazynowego

Różne rodzaje elementów magazynu mogą mieć wpływ na siłę sygnału Wi-Fi. Więc kiedy planujesz według przedmiotów przeznaczonych do przechowywania, możesz uzyskać lepszą wydajność. Efekt magazynowy ( odbicia ) należy również rozważyć, gdy różne materiały mogą mieć różny wpływ na sygnał Wi-Fi. Sieć bezprzewodowa powinna się zmieniać, gdy zmienia się otoczenie, powszechnym błędem w magazynach jest maksymalne zwiększenie mocy, aby uzyskać wyższy sygnał dla pracowników. Może nie być tak funkcjonalny jak:

Urządzenia o niskim poborze mocy (takie jak smartfony i tablety) nie mogą wysłać sygnału z powrotem do punktu dostępowego. Powoduje to więcej zakłóceń niż ulepsza sygnały. Zainwestuj w odpowiednio zaprojektowane magazynowe rozwiązanie Wi-Fi, które ma zdolność dostosowywania się do stale zmieniającego się otoczenia; i uzyskaj odpowiednią liczbę punktów dostępowych dla Twojej unikalnej lokalizacji.

Zarządzanie punktami dostępowymi

 

Powinien istnieć scentralizowany system zarządzania punktem dostępowym w celu aktualizacji punktów dostępowych i zarządzania konfiguracją. Administratorzy powinni również znać lokalizację wszystkich punktów dostępu. Podwójny punkt sieciowy może być opcją, którą można rozważyć dla portu zapasowego w przypadku, gdy jeden z portów sieciowych przestanie działać. 

Scentralizowane zarządzanie zapewnia następujące korzyści:

 

 

Wszechobecny zasięg Wi-Fi z mniejszą liczbą bezprzewodowych punktów dostępu dla niższych nakładów inwestycyjnych. Bardziej elastyczne opcje wdrażania dzięki technologii Smart Mesh Networking, która eliminuje konieczność używania kabla Ethernet do łączenia punktów dostępu bezprzewodowego. Automatyczna regulacja mocy i wybór kanału, aby złagodzić stale zmieniające się i często wrogie środowisko magazynowe.

Jedno ostatnie słowo powinno przejść do ankiet. Podobnie jak w przypadku każdej instalacji sieci WLAN, analiza predykcyjna, ankieta na miejscu i ankieta po instalacji są elementami krytycznymi, aby zmierzyć, dostosować i ulepszyć projekt. Jest to proces iteracyjny, ale taki, który można wykorzystać do uzyskania niezawodnego Wi-Fi w trudnym środowisku.

REASUMUJĄC:

Przed wykonaniem sieci wifi w środowisku magazynowym należy:

  1. Wykonać Analizę na miejscu
  2. Stworzyć Projekt
  3. Rozmieścic Punkty dostepowe
  4. Wsparcie dla klienta

 ZASTOSOWANIE SPLITTERÓW:

Zastosowanie SPLITTERÓW ( rozdzielaczy ) w różnego rodzaju magazynach i halach, pozwala w znaczący sposób obniżyć koszty projektowania i wdrażania. Punkty dostępu w tym przypadku, nie są umieszczane na elementach stalowej konstrukcji dachu , lecz na bocznych ścianach obok alejek transportowych. Montaż na ścianach jest dużo prostszy dla monterów, niż umieszczanie AP i anten na dużej wysokości pod dachem. Nie zapominajmy też o doprowadzeniu do tych miejsc zasilania dla urządzeń, a często także przewodu ethernet, jeśli nie pracują one w sieci "MESH"

 

Poniżej przykłady zastosowania splitterów i anten kierunkowych, przy montażu pojedyńczego AP obsługującego 4 alejki magazynowe.

 LINK DO SPLITTERÓW

Photo: