Informacje i wskazówki

Poprawne wykonanie instalacji anteny wraz z systemem odgromowym jest jednym z kluczowych elementów nowo budowanych stacji bazowych i punktów klienckich.


W związku z wprowadzeniem do oferty nowych produktów na pasma wykraczające poza standardowe częstotliwości standardów 802.11abgn, wprowadziliśmy nowe kody naszych produktów.


W ramach testu przeprowadziliśmy pomiary rzeczywistej mocy w kanale dla urządzeń Ubiquiti ROCKET M2, ROCKET M5, ROCKET M365 oraz Bullet M2 i M5 HP


antennas temperature range

Nietypowe projekty wymagają czasem uwzględnienia ekstremalnych czynników środowiskowych jednym z nich jest temperatura w jakich pracować będzie antena. Zakres temperatury pracy zależy od kilku czynników.


Jednym z podstawowych parametrów technicznych anten jest kąt promieniowania, często mylnie interpretowany, jako kąt graniczny pracy anteny. Nic mniej błędnego.


Trasy kablowe w sieciach bezprzewodowych wymagają wysokiej jakości okablowania antenowego. Przyjżyjmy się danym dotyczącym tłumienia kabli.