Informacje i wskazówki

PROJEKTOWANIE SIECI WIFI NA MAGAZYNACH

Szerokie otwarte przestrzenie:


Antena nadaje systemowi bezprzewodowemu trzy podstawowe właściwości - wzmocnienie, kierunek i polaryzację. Zysk jest miarą wzrostu mocy.


KOMUNIKACJA SZEROKOPASMOWA


Utrata ścieżki sygnału radiowego


Jednym z podstawowych parametrów technicznych anten jest kąt promieniowania, często mylnie interpretowany, jako kąt graniczny pracy anteny. Nic mniej błędnego.


Poprawne wykonanie instalacji anteny wraz z systemem odgromowym jest jednym z kluczowych elementów nowo budowanych stacji bazowych i punktów klienckich.


W związku z wprowadzeniem do oferty nowych produktów na pasma wykraczające poza standardowe częstotliwości standardów 802.11abgn, wprowadziliśmy nowe kody naszych produktów.


Strony