Informacje i wskazówki

PROJEKTOWANIE SIECI WIFI NA MAGAZYNACH

Szerokie otwarte przestrzenie:


KOMUNIKACJA SZEROKOPASMOWA


Antena nadaje systemowi bezprzewodowemu trzy podstawowe właściwości - wzmocnienie, kierunek i polaryzację. Zysk jest miarą wzrostu mocy.


Strony