Informacje i wskazówki

KOMUNIKACJA SZEROKOPASMOWA


Antena nadaje systemowi bezprzewodowemu trzy podstawowe właściwości - wzmocnienie, kierunek i polaryzację. Zysk jest miarą wzrostu mocy.


Jak skonfigurować płynny roaming bezprzewodowy?

 


Strony