Informacje i wskazówki

Antena nadaje systemowi bezprzewodowemu trzy podstawowe właściwości - wzmocnienie, kierunek i polaryzację. Zysk jest miarą wzrostu mocy.


KOMUNIKACJA SZEROKOPASMOWA


Jak skonfigurować płynny roaming bezprzewodowy?

 


PROJEKTOWANIE SIECI WIFI NA MAGAZYNACH

Szerokie otwarte przestrzenie:


Redundancja sieci

 


Utrata ścieżki sygnału radiowego


Jednym z podstawowych parametrów technicznych anten jest kąt promieniowania, często mylnie interpretowany, jako kąt graniczny pracy anteny. Nic mniej błędnego.


Strony