Szerokość Kanałów w sieciach WI-Fi

Zgodność ze standardem 802.11 i obsługiwane pasma częstotliwości: 802.11ax (Wi-Fi 6), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11a, 802.11b/g oraz 2,4 GHz lub 5 GHz.

 

Fizyczna szybkość transmisji (PHY): Największa szybkość, z jaką klient może przesyłać dane przez sieć Wi-Fi.

 

Przepustowość kanału: Maksymalna obsługiwana przepustowość kanału. Od standardu 802.11n kanały mogą być łączone, aby utworzyć szerszy kanał pozwalający na jednoczesną transmisję większej ilości danych. Standard 802.11n w paśmie 5 GHz pozwala na łączenie dwóch kanałów 20 MHz, aby utworzyć jeden kanał 40 MHz. Standard 802.11ac w paśmie 5 GHz pozwala na łączenie czterech kanałów 20 MHz, aby utworzyć jeden kanał 80 MHz.

 

Indeks MCS: Indeks MCS (Modulation and Coding Scheme) określa maksymalną szybkość transmisji danych, z jaką mogą łączyć się urządzenia 802.11ac/n. Standard 802.11ac używa trybu VHT (Very High Throughput), a standard 802.11n używa trybu HT (High Throughput).

 

Strumienie przestrzenne/SISO/MIMO: Każdy nadajnik może jednocześnie wysyłać określoną liczbę niezależnych strumieni danych, tzw. strumieni przestrzennych, co pozwala na zwiększenie ogólnej przepustowości. Technika SISO (Single Input Single Output) korzysta z jednego nadajnika i jednej anteny odbiorczej. Technika MIMO (Multiple Input Multiple Output) korzysta z wielu nadajników i anten odbiorczych.