Redundancy

Redundancja sieci

 

Definicja - Co oznacza redundancja sieci?

Redundancja sieci to proces, w którym dodatkowe lub alternatywne wystąpienia urządzeń sieciowych, sprzętu i mediów komunikacyjnych są instalowane w infrastrukturze sieciowej. Jest to metoda zapewnienia dostępności sieci w przypadku awarii urządzenia sieciowego lub ścieżki i niedostępności. Jako taki zapewnia sposób przełączania awaryjnego sieci.

 

   Redundancja sieci

 

Redundancja sieci jest przede wszystkim zaimplementowana w infrastrukturze sieci przedsiębiorstwa w celu zapewnienia nadmiarowego źródła komunikacji sieciowej. Służy jako mechanizm tworzenia kopii zapasowych umożliwiający szybką wymianę operacji sieciowych na nadmiarową infrastrukturę w przypadku nieplanowanych awarii sieci.

 

Zwykle nadmiarowość sieci uzyskuje się poprzez dodanie alternatywnych ścieżek sieciowych, które są realizowane za pomocą nadmiarowych routerów i przełączników rezerwowych. Gdy ścieżka główna jest niedostępna, alternatywna ścieżka może być natychmiast wdrożona, aby zapewnić minimalny czas przestoju i ciągłość usług sieciowych.

 

 

 

 Redundancja sieci w praktyce

 

Projektowanie redundancji w sieci Wi-Fi w praktyce polega na takim rozmieszczeniu Punktów Dostępowych, aby w każdym miejscu obszaru działania sieci, urządzenie klienckie „widziało” co najmniej dwa lub trzy punkty dostępu (na różnych kanałach). W sterowniku urządzenia klienckiego szybkość roamingu powinna być ustawiona na niskim poziomie, tak aby podczas normalnej pracy sieci nie występowało niepotrzebne przełączanie między punktami dostępu.

 

 

 v