LoRaWAN Ważne tabele

 

           
 
               
 
    Pasmo ISM UE 863-870 MHz    
 
       
 
       
 
             
 
  Tabela 01 (przepływność fizyczna LoRa, wielkość ładunku)  
 
   
 
     
 
  Prędkość transmisji danych Konfiguracja Fizyczna szybkość transmisji Maks. Rozmiar ładunku MAC Maks. Rozmiar ładunku ramki  
 
   
 
    Modulacja Przepustowość łącza        
 
  0 SF12 125kHz 250 59 51  
 
  1 SF11 125kHz 440 59 51  
 
  2 SF10 125kHz 980 59 51  
 
  3 SF09 125kHz 1760 123 115  
 
  4 SF08 125kHz 3125 230 222  
 
  5 SF07 125kHz 5470 230 222  
 
  6 SF07 250kHz 11000 230 222  
 
  7 FSK 50 kb/s 50000 230 222  
 
  8-15 RFU  
 
             
 
  Tabela 02 (Domyślne parametry czasowe LoRa)        
 
         
 
           
 
  RECEIVE_DELAY1 1 sekunda        
 
  ODBIÓR_DELAY2 1 sekunda        
 
  JOIN_ACCEPT_DELAY1 5 sek        
 
  JOIN_ACCEPT_DELAY2 6 sek        
 
  MAX_FCNT_GAP 16384        
 
  ADR_ACK_LIMIT 64        
 
  ADR_ACK_DELAY 32        
 
  ACK_TIMEOUT losowe opóźnienie (1,2,3 sek.)        
 
         
 
               
 
             
 
  Tabela 03 (parametry komunikatu żądania dołączenia LoRa)  
 
   
 
     
 
  Modulacja Przepustowość łącza Częstotliwość kanału Szybkość transmisji Kanały wąskopasmowe Cykl pracy  
 
   
 
               
 
  LoRa 125kHz 864,10 MHz DR0 - DR5/ 0,3 do 5 kb/s 6 <0,1%  
 
  864,30 MHz  
 
  864,50 MHz  
 
  868,10 MHz  
 
  868,30 MHz  
 
  868,50 MHz  
 
               
 
             
 
  Tabela 04 (szybkość transmisji danych LoRa RX1 (okno odbiornika 1))
 
 
 
   
 
    Szybkość transmisji danych łącza w górę
 
 
 
  Przesunięcie RX1DR 0 1 2 3 4 5
 
             
 
  DR0 DR0 DR0 DR0 DR0 DR0 DR0
 
  DR1 DR1 DR0 DR0 DR0 DR0 DR0
 
  DR2 DR2 DR1 DR0 DR0 DR0 DR0
 
  DR3 DR3 DR2 DR1 DR0 DR0 DR0
 
  DR4 DR4 DR3 DR2 DR1 DR0 DR0
 
  DR5 DR5 DR4 DR3 DR2 DR1 DR0
 
  DR6 DR6 DR5 DR4 DR3 DR2 DR1
 
  DR7 DR7 DR6 DR5 DR4 DR3 DR2
 
               
 
 

           
 
  Tabela 05 (szybkości retransmisji danych LoRa)        
 
         
 
           
 
  Numer retransmisji Prędkość transmisji danych        
 
  1. miejsce DR        
 
  2 DR        
 
  3 max(DR-1,0)        
 
  4 max(DR-1,0)        
 
  5 max(DR-2,0)        
 
  6 max(DR-2,0)        
 
  7 max(DR-3,0)        
 
  8 max(DR-3,0)        
 
               
 
             
 
  Tabela 06 (Wymagany SNR LoRa)        
 
         
 
           
 
  DR/SF SNR        
 
  DR0/SF12 -20        
 
  DR1/SF11 -17,5        
 
  DR2/SF10 -15        
 
  DR3/SF09 -12,5        
 
  DR4/SF08 -10        
 
  DR5/SF07 -7,5