Polityka prywatności UE

INTERLINE szanuje twoją prywatność. Ta polityka prywatności wyjaśnia jakie informacje INTERLINE gromadzi poprzez tą stronę internetową, jej podstrony i wersję mobilną (zwane dalej jako "Strona Internetowa") i jak możemy je użyć. Używając Strony Internetowe, przekazujesz nam swoją akceptację niniejszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z tą Polityką prywatności, nie używaj i nie przeglądaj Strony Internetowej.

1. Użycie danych osobowych
1.1 Informacje ogólne o wizycie na naszej stronie internetowej
INTERLINE pozyskuje zindywidualizowane oraz nie zindywidualizowane, ogólne informacje o twojej wizycie na naszej Stronie Internetowej, w tym twój adres IP, typ przeglądarki, język, czas dostępu oraz nazwę strony odsyłającej poprzez zastosowanie określonej technologii, aby umożliwić oglądanie i przeglądanie naszej Strony Internetowej.

1.2 Zastosowanie Ciasteczek (ang. Cookies)
Pozyskujemy również ogólne informacje o twojej wizycie na naszej Stronie Internetowej za pomocą ciasteczek. Ciasteczka to małe fragmenty danych, które są przesyłane przez witrynę internetową do przeglądarki internetowej i są przechowywane na twoim komputerze. Ogólne informacje o twojej wizycie są używane przez INTERLINE do celów statystycznych. Używamy tych informacji do zrozumienia ogólnych wzorców ruchu na naszej stronie internetowej i oceny oraz i poprawy skuteczność witryny internetowej. Informacje te nie są używane do indywidualnej identyfikacji i INTERLINE w żaden sposób nie dołącza danych osobowych do statystyk wzorców ruchu.

Jeśli masz wątpliwości lub obawiasz się wykorzystania cookies, możesz skonfigurować swoją przeglądarkę internetową aby żądała indywidualnej zgody na akceptację cookie lub całkowicie wyłączyć pliki cookies.

1.3 Dalsze informacje podane na zasadzie dobrowolności
Możemy uzyskać dalsze informacje osobowe o Tobie za pośrednictwem naszej Strony Internetowej lub innych usług, na podstawie informacji, które dobrowolnie dostarczysz, w szczególności w przypadku gdy Państwo skontaktują się z nami za pomocą formularza kontaktowego.

Przed przekazaniem takich dodatkowych informacji na zasadzie dobrowolności, trzeba będzie zadeklarować swoją osobistą zgodę odnośnie dalszego gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przekazywanych nam, jak opisano w punkcie 1.4 niniejszej Polityki Prywatności.

Będziemy korzystać z tych informacji wyłącznie do celów, dla których zostały dostarczone do nas.

Gdy kontaktujesz się za pomocą formularza kontaktowego, wyrażasz zgodę na wykorzystanie podanych informacji osobistych, takich jak imię, nazwisko lub adres e-mail w celu otrzymania wiadomości e-mail z odpowiedzą.

1.4 Deklaracja zgody
W miejscach gdzie trzeba zadeklarować zgodę na dalsze wykorzystanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w pkt 1.3 niniejszego sprawozdania trzeba będzie zadeklarować co następuje:
jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego:
"Proszę o wysłanie informacji, o które zwróciłem się za pomocą tego formularza kontaktowego. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, takich jak imię moje, adres e-mail dla celów udzielenia odpowiedzi na moją prośbę przez INTERLINE zgodnie z zapisami w Polityce prywatności."

W miejscach gdzie musisz zadeklarować swoją osobistą zgodę, możesz odwołać zadeklarowaną zgodę w dowolnym momencie bez opłat w formie pisemnej lub ustnej korzystając z informacji kontaktowych dostępnych na danej stronie.

2. Bezpieczeństwo danych
INTERLINE chroni tą stronę i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacjami i rozpowszechnianiem danych o odwiedzających przez osoby nieupoważnione. Pomimo stałej kontroli mechanizmów ochronnych, nie możemy zapewnić ochrony przed wszystkimi czynnikami ryzyka jakie mogą wystąpić.

3. Prawo dostępu do informacji
Zgodnie z przepisami o ochronie danych, użytkownik ma prawo do żądania informacji w zakresie zarejestrowanych danych dotyczących użytkownika, jak również prawo do ich poprawiania, usuwania lub blokowania zapisanych danych. Odpowiednie wnioski można kierować do osoby kontaktowej d.s. prywatności danych (kontakt patrz poniżej pkt 6. niniejszego dokumentu).

4. Dalsze postanowienia
Niniejsza Strona Internetowa może zawierać linki do innych stron. Należy pamiętać, że INTERLINE nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności innych stron. Zachęcamy naszych użytkowników do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszej Strony Internetowej i do zapoznania się z polityką prywatności każdej strony internetowej, która zbiera dane osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się wyłącznie do informacji zebranych przez Stronę Internetową INTERLINE.

5. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub innego sposobu uaktualniania niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie. Takie zmiany lub aktualizacje zaczynają obowiązywać natychmiast po zawiadomieniu o zmianie lub aktualizacji, które możemy zrobić poprzez zmianę informacji "Ostatnia aktualizacja" na końcu Polityki Prywatności. Korzystanie z Witryny po takim ogłoszeniu jest traktowane jako akceptacja tych zmian lub aktualizacji. Zgadzasz się, że INTERLINE nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogłyby wyniknąć z ewentualnych zmian w Polityce Prywatności.

6. Osoba kontaktowa d.s. prywatności danych
Wnioski dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, dalsze informacje, jak również prawo do żądania informacji zgodnie z punktem 4 niniejszej polityki prywatności można składać - także za pośrednictwem poczty elektronicznej - do osoby kontaktowej d.s. prywatności danych:

Maciej Kamiński
INTERLINE
Klonowa 29
49-318 Zielęcice, Polska
Tel. +48 71 707 12 48
Email: maciej.kaminski@interline.pl

Ostatnia aktualizacja: 28 marzec 2012