Zakres temperatur dla anten INTERLINE

antennas temperature range

Ze względu na konstrukcję różnych typów anten, możemy rozróżnić dwie podstawowe grupy.
Pierwszą z nich są anteny, w których materiały użyte do ich budowy reagują na zmiany temperatury w sposób zauważalny nie naruszający integralności całej konstrukcji. Tak jest w przypadku połączeń za pośrednictwem adhezji mechanicznej materiałów o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej takich jak tworzywa sztuczne z metalami. Przykładami takich anten są niektóre anteny panelowe oraz sektorowe.

Druga grupa to anteny, w których poszczególne elementy mają niewielkie gabaryty, lub łączenie materiałów konstrukcji anteny uwzględnia współczynniki rozszerzalności temperaturowe i jest wykonane za pośrednictwem śrub lub nitów a co za tym idzie, parametry integralności strukturalnej przeważają nad parametrami rozszerzalności cieplej poszczególnych elementów. Przykładem takich anten jest seria anten dookólnych HORIZON oraz anteny SECTOR V90 i V120.

Podsumowując, dla poszczególnych grup zakres temperatur pracy przedstawia się następująco:

Dla serii anten HORIZON, SECTOR V90 i V120 przyjmujemy wartości w zakresie : od -60° do +90°
Natomiast anteny z serii PANEL oraz SECTOR mają różnorodną budowę i ich parametry są (lub będą niebawem) dostępne na kartach produktów.