802.11ax guard interval

Interwał ochronny / prefiks cykliczny

Norma wprowadza również nowe opcje interwału ochronnego. W Wi-Fi 6 dłuższe odstępy ochronne mają na celu zapewnienie lepszej wydajności w środowiskach z wieloma ścieżkami i rozproszeniem opóźnień. Te dłuższe odstępy ochronne pomagają zapobiegać zakłóceniom między symbolami w środowiskach zewnętrznych, a tym samym poprawiają zasięg i wydajność802.11ac miał dwie opcje Guard Interval (GI) – długi GI (0,8 µs) i krótki GI (0,4 µs). 802.11ax ma trzy typy GI – normalny GI (0,8 µs), podwójny (1,6 µs) GI i poczwórny (3,2 µs) GI. Ogólna wydajność jest zachowana, ponieważ w 802.11ax czas trwania symbolu jest czterokrotnie dłuższy niż w 802.11ac, dlatego narzut generowany nawet przez najdłuższy okres ochronny stanowi taki sam procent czasu symbolu jak w poprzedniej generacji, ale z dodatkowymi korzyściami dłuższy odstęp ochronny.