Informacje i wskazówki

KOMUNIKACJA SZEROKOPASMOWA


Zastosowania i przyszłość komunikacji bliskiego zasięgu


Redundancja sieci

 


Wi-Fi 6 obiecuje duże zmiany w sieciach bezprzewodowych na całym świecie. Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące najnowszych funkcji i ulepszeń. 1 2 3  Ostatnia dekada sprawiła, że


Antena nadaje systemowi bezprzewodowemu trzy podstawowe właściwości - wzmocnienie, kierunek i polaryzację. Zysk jest miarą wzrostu mocy.


Utrata ścieżki sygnału radiowego


Strony