Informacje i wskazówki

Redundancja sieci

 


Wi-Fi 6 obiecuje duże zmiany w sieciach bezprzewodowych na całym świecie. Uzyskaj odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące najnowszych funkcji i ulepszeń. 1 2 3  Ostatnia dekada sprawiła, że


PROJEKTOWANIE SIECI WIFI NA MAGAZYNACH

Szerokie otwarte przestrzenie:


Antena nadaje systemowi bezprzewodowemu trzy podstawowe właściwości - wzmocnienie, kierunek i polaryzację. Zysk jest miarą wzrostu mocy.


Utrata ścieżki sygnału radiowego


Jednym z podstawowych parametrów technicznych anten jest kąt promieniowania, często mylnie interpretowany, jako kąt graniczny pracy anteny. Nic mniej błędnego.


Poprawne wykonanie instalacji anteny wraz z systemem odgromowym jest jednym z kluczowych elementów nowo budowanych stacji bazowych i punktów klienckich.


Strony