Informacje i wskazówki

Poprawne wykonanie instalacji anteny wraz z systemem odgromowym jest jednym z kluczowych elementów nowo budowanych stacji bazowych i punktów klienckich.


W związku z wprowadzeniem do oferty nowych produktów na pasma wykraczające poza standardowe częstotliwości standardów 802.11abgn, wprowadziliśmy nowe kody naszych produktów.


antennas temperature range

Nietypowe projekty wymagają czasem uwzględnienia ekstremalnych czynników środowiskowych jednym z nich jest temperatura w jakich pracować będzie antena. Zakres temperatury pracy zależy od kilku czynników.


Trasy kablowe w sieciach bezprzewodowych wymagają wysokiej jakości okablowania antenowego. Przyjżyjmy się danym dotyczącym tłumienia kabli.


Strony