TESTY MIMO WAVE2 4X4

Rozwiązania wewnętrzne 802.11ac
Aby zmaksymalizować liczbę ścieżek służących użytkownikom, anteny dookólne rozmieszcza się w pewnej odległości od siebie.Różnorodność polaryzacji zwykle nie jest wymagana w tym przypadku co potwierdzają test praktyczne. Nalęży również zauważyć że proces odbić losuje polaryzacje. Korzystanie z rozwiązań kierunkowych zmniejszy liczbę stopni swobody, jak i liczba ścieżek zostanie zredukowana.

Rozwiązania zewnętrzne.
W przypadku rozwiązań zewnętrznych możemy wprowadzić 2 strumienie danych w dwóch różnych polaryzacjach ( pionową i poziomą ).Pionowo i poziomo spolaryzowane fale są fizycznie i matematycznie wyraźne i mogą być wykorzystane do wysyłania 2 niezależnych strumieni danych.Zatem taka konfiguracja 2x2:2 czyli obydwie anteny nadają i odbierają,każda swój strumień, jest najkorzystniejsza w tym środowisku i polecana dla rozwiązań p-tmp ( punkt do wielu punktów ) i ptp ( punkt do punktu ). Stosowanie tutaj macierzy 4 promienników jest bezcelowe, bo podniesie koszt całej instalacji a przyrost transferu zwiększy tylko o 3-5% w porównaniu z 2 promiennikami. MU-MIMO 4 antenowe potrafi przydzielić, 4 użytkownikom po jednym strumieniu danych dla każdego, ale dalej odbywa się to w jednym środowisku propagacyjnym w jednym kanale radiowym, gdzie mogą być używane tylko 2 polaryzacje. Wszystkie inne typu slant -/+ 45 to tylko modyfikacje tych dwóch podstawowych ( pionowej i poziomej ) różniące się od nich -3dB sygnałem.To za mało, bowiem standard definiuje minimalny 18-19dB odstęp sygnału między strumieniami.

Testy praktyczne ( realne transfery w otoczeniu sieciowym )
Urządzenia ASUS-RT87U oddalone od siebie od kilku do kilkunastu metrów w pomieszczeniu.
ASUS podłączono tylko po jednej antenie w obydwu urządzeniach ( jeden strumień danych ).2 pliki ściągane jednocześnie z 2 serverów w otoczeniu sieciowym 320 Mbit/s.

ASUS podłączono po dwie anteny w urządzeniach ( dwa strumienie danych ) 2 pliki jednocześnie z z 2 serverów 400 Mbit/s

ASUS podłączono po 4 anteny w każdym urządzeniu ( 4 strumienie danych ) 2 pliki jednocześnie z 2 serverów 424 Mbit/s

Asusy połączono 2 przewodami koncentrycznymi RF-5 z założonymi tłumikami po 50 dB ( 2 strumienie danych ) 520 Mbit/s
Asusy połączono 4 przewodami koncentrycznymi RF-5 z założonymi tłumikami po 50 dB ( 4 strumienie danych ) 664 Mbit/s
Te same pliki ściągane z tych samych serverów na ethernet 1Gbit 920 Mbit/s

Zastosowanie torów kablowych między urządzeniami miało na celu zasymulowanie idealnych warunków propagacji w przestrzeni i ocenić realne możliwości urządzeń. Jak widać testy pokazały mniejsze transfery niż deklarowane przez producenta.

Testy w terenie.
Należy pamiętać że przy projektowaniu toru antenowego,chcąc uzyskać modulacje 256 QAM, musimy zapewnić sygnał na poziomie -61dBm.
Do testów wykorzystamy panel 23 MIMO VH i panel 19 MIMO VH.

Odległość 300 m - 52,300 kB/s
Odległość 500 m - 46.500 kB/s
Odległość 1000 m- 30,000
Odległość 2000 m- 15,000 kB/s