60km @5GHz - anteny kierunkowe

Wybraliśmy odległość 60km, znacznie przekraczającą typowe zastosowania tych produktów, by pokazać, że nawet na tak dalekich odległościach anteny produkcji INTERLINE sprawują się doskonale.

Oczywiście warunkiem zestawienia takiego połączenia jest wielka dbałość o jakość instalacji, użytego okablowania i osprzętu.

Cable measurments: FSH-6 cable loss measurments

Niebagatelną sprawą okazało się również ogromne doświadczenie ekipy przeprowadzającej test.

Lokalizacja punktu pomiarowego "A".

Jako punkty orientacyjne przyjęto masyw góry Ślęza (strzałka czerwona) oraz kominy elektrociepłowni we Wrocławiu (strzałka niebieska).

Wzgórza przed Trzebnicą - widok na Wrocław (260m n.p.m. w odległości około 60 000 metrów w lini prostej od punktu "B")

W pierwszej fazie eksperymentu przygotowano do pracy urządzenie Proxim Tsunami MP11a RSU i podłączono je do anteny kierunkowej INTERLINE PANEL 23dBi/5GHz.
Oprócz zaprezentowania mozliwości tej anteny na tak dalekim łaczu wykorzystano jej szerszą od anteny PARABOLIC mini wiązkę do ustalenia właściwego kierunku. W kolejnym etapie antenę PANEL 23dBi/5GHz zastąpiono anteną PARABOLIC mini 29dBi/5GHz.

Wyniki pomiarów łącza i uzyskane transfery znajdują się w zestawieniu na końcu artykułu

Zestawienie urządzeń, anten i osprzętu

 • Proxim Tsunami MP11a RSU
 • PANEL 23dBi/5GHz i PARABOLIC mini 29dBi/5GHz
 • 2 metry kabla RF-400 0.9dB/m
 • wysokość montażu anteny: 260 m.n.p.m

Lokalizacja punktu pomiarowego "B".

As the orientation points we choose Ślęża mountain (red arrow) and chimneys of the main Wrocław heating facility (blue arrow)

Góry Sowie foreland, (450 above SL, 60 000 meters from point "A")

On the hills near Ksieginice village we set up INTERLINE PARABOLIC mini 29dBi/5GHz.
Then connect PROXIM TSUNAMI MP11a device with 2 meters Belden RF400 cable.

Measurements results and signal quality are presented at the end of this article.

Antennas, devices and accessories used listing

 • Proxim Tsunami MP11a BSU
 • ARABOLIC mini 29dBi/5GHz
 • RF-400 cable, 2 meters, 0.9dB/m
 • antenna elevation: 450 m.n.p.m

Link quality and transfer results

Data transfer was measured by Qcheck software and Total Commander - popular file manager.


PROXIM Tsunami MP11a configuration

 • firmware: 2.0.1
 • tryb: bridge
 • TX power: by producer: 17.5 dBm, measured: 19.2dBm
 • SNR readings by TELNET console with a command set aad enable local

ABBREVIATIONS

 • A = localization A
 • B = localization B
 • TC = Total Commander
 • Q = Qcheck
 • UP = upload
 • DL = download

A: PANEL 23dBi <-> B: PARABOLIC mini 29dBi/5GHz

TSUNAMI MP11a Signal/Noise/SNR [dB] Transfer
US @ 5.825GHz / 6Mbps A: -73/-91/18
B: -83/-93/10

TC DL: 490 kB/s (+/- 10)
TC UP: 490 kB/s (+/- 10)

A: PARABOLIC mini 29dBi/5GHz <-> B: PARABOLIC mini 29dBi/5GHz

TSUNAMI MP11a Signal/Noise/SNR [dB] Transfer
US @ 5.825GHz / 6Mbps A: -70/-92/22
B: -77/-94/17
TC DL: 500 kB/s (+/- 10)
TC UP: 500 kB/s (+/- 10)
POLAND @ 5.64GHz / 36Mbps A: -70/-88/18
B: -67/-88/21
TC: transfer not possible Q: 80 kB/s
POLAND @ 5.68GHz / 24Mbps A: -70/-88/18
B: -67/-88/21
TC DL: 1150kB/s (+/- 20)
TC UP: 870kB/s (+/- 10) TC UP&DL: 350kB/s (+/- 100)
USA @ 5.28GHz / 24Mbps A: -65/-85/20
B: -62/-84/22
NetMeeting video conference in the background
TC DL: 1040kB/s (+/- 10)
TC UP: 220kB/s (+/- 10) TC UP&DL: 0-300kB/s, transfer very unstable, link was useless
USA @ 5.28GHz / 18Mbps A: -65/-85/20
B: -62/-84/22
NetMeeting video conference in the background
TC DL: 650kB/s (+/- 50)
TC UP: 150kB/s (+/- 50)
USA @ 5.28GHz / 12Mbps A: -65/-85/20
B: -62/-84/22
NetMeeting video conference in the background
TC DL: 500kB/s (+/- 20)
TC UP: 50kB/s (+/- 30)
USA @ 5.28GHz / 6Mbps A: -65/-85/20
B: -62/-84/22
w tle uruchomiona telekonferencja NetMeeting
TC DL: 300kB/s (+/- 50)
TC UP: 80kB/s (+/- 30), transfer very unstable, many reconections

Summary

The test proove for the next time, that INTERLINE antennas are of highest quality and can rival with leading products from international market.