Rozwiązywanie Problemów z Siecią Wi-Fi w Magazynach

 

 9 najczęściej występujących problemów z WiFi w Magazynach:

1. Nieaktualne oprogramowanie na klientach i punktach dostępowych

 2. Pełna moc punktów dostępu

 3. Zły typ anteny

 4. Nieprawidłowe celowanie anteną

 5. Nieprawidłowe przypisania kanałów

 6. Wykorzystanie dotychczasowego pasma

 7. Zakłócenia RF w klatkach pojazdu

 8. Efekt podstawowy na wydajność Wi-Fi

 9. Zbyt wiele lub zbyt mało punktów dostępowych

 

 

1. Nieaktualne oprogramowanie na urzadzeniach klienckich i punktach dostępowych

Zaktualizowane oprogramowanie będzie zawierało poprawki błędów, nowsze standardy i inne ulepszenia, które pomogą klientom lepiej pracować z punktami dostępu i na odwrót.

 

Starsze oprogramowanie klienckie na kartach bezprzewodowych bardzo często wykazuje zachowanie "lepkiego klienta", gdy będzie kojarzyć się z punktem dostępowym i będzie utrzymywać połączenie, dopóki ten sygnał nie zniknie.

 

Jednak cały czas istniały bliższe punkty dostępowe, które można było skojarzyć z tymi, które zapewniłyby bardziej optymalne połączenie. Zaktualizuj oprogramowanie!

2. Pełna moc na Punktach dostępowych

Maksymalizacja poziomów mocy w punktach dostepowych, nie jest rozwiązaniem problemu słabego zasięgu lub niskiej wydajności.

correct power settings for warehouse wifi access pointsTo jest właściwie problem sam w sobie. Ustawiając poziom mocy na maksimum, tworzona jest sytuacja, w której klient może rzeczywiście "zobaczyć" punkt dostępu, który może znajdować się po drugiej stronie magazynu.

To staje się problemem wtedy, gdy klient łaczy się z tym punktem dostępu, gdy faktycznie mógł połączyć się z bliższym. Ustaw moc na 50%, zwiększaj i zmniejszaj z małymi przyrostami, aby znaleźć równowagę pomiędzy mocą i zasięgiem wifi.

3. Zły typ anteny 

Istnieją różne anteny WiFi i każdy jest przeznaczony do określonego celu.

 Stworzono anteny kierunkowe, aby skupić RF w obszarach do pokrycia, podczas gdy anteny dookólne zaprojektowano tak, aby zapewniały 360 stopni pokrycia.

 Jeśli jednak umieściłbym antenę kierunkową Omni na suficie od 8 do 10 metrów w powietrzu, moje górne półki w moim magazynie uzyskałyby duży zasięg, ale moi klienci na podłodze nie.

 Antena kierunkowa byłaby lepszym wyborem skierowanym na ziemię, aby stworzyć stożek zasięgu, a nie pływający pączek w powietrzu.

4. Nieprawidłowe celowanie anteną

Starsze punkty dostępowe, które używają anten diversity ( punkt dostepowy wybiera antenę na której ma lepszy sygnał- nie nadaje i nie odbiera z dwóch jednoczesnie jak w nowoczesnych systemach MIMO ), mają właściwą metodę działania. Jeśli jednak anteny były niewłaściwie ustawione lub wycelowane, wystąpiłoby niekorzystne działanie.

 W przypadku anten kierunkowych skierowanych w przeciwstawne lokalizacje powstaje zjawisko określane jako "ukryty węzeł". Ten "ukryty węzeł" występuje, gdy dwóch klientów w przeciwnych kierunkach łączy się z tym samym AP.

 Ponieważ nie mogą "widzieć" siebie nawzajem, wysyłają pakiety bez wzajemnej koordynacji, co powoduje kolizje w punkcie dostępowym powodując uszkodzenie danych i powodując problemy z wydajnością.

 Anteny w tym samym punkcie dostępowym muszą być skierowane w tym samym kierunku.

5. Niepoprawne przydzielenie kanałów

5. Nieprawidłowe przydzielenia kanałów

Większość wdrożeń sieci WiFi w magazynie wykorzystuje widmo radiowe 2,4 GHz, które ogranicza się do trzech kanałów, które nie nakładają się ani nie zakłócają wzajemnie; kanały 1, 6 i 11. Widziałem kilka twórczych projektów 4 i 5-kanałowych, w których wszystkie używane kanały zakłócają się. Nie wdając się szczegółowo, w ten sposób przydzielania kanałów 2,4 Ghz, zachowamy prostotę i powiemy, że wykorzystuj tylko 3 podstawowe nie zachodzące na siebie kanały, gdy korzystasz z sieci 2,4 GHz.

Punkt dostepowy obsługujący daną strefę, powinien mieć siłę sygnału większą o min 15 dB, od pozostałych punktów dostępowych pracujących na tym samym kanale. Na kanałach sąsiednich ( nie-zachodzących  ) siła sygnału od innych AP obsługujących strefy obok, może być podobna. Rozwiązanie to jest szeroko stosowane w GSM i pozwala komfortowo pracować w roamingu. Urządzenie klienckie powinno widzieć cały czas w swoim zasięgu 3 punkty dostępowe, na nie zachodzących na siebie kanałach.

W sieciach w standardzie 5 GHz, kanałów jest oczywiście o wiele więcej, ale sposób ich przydzielania jest ten sam. W sieciach wifi, budowanych w tym standardzie, należy pamiętać że zasięg tej częstotliwości jest około 2x mniejszy niż w 2,4 GHz.Znalezione obrazy dla zapytania 5 GHz band non-overlapping channels

warehouse wifi overlapping RF channels

6. Wykorzystanie dotychczasowego pasma

Wiele ręcznych skanerów używanych dzisiaj zostało zbudowanych do komunikacji 802.11b. Kiedy urządzenia 802.11b dzielą ten sam identyfikator SSID, co urządzenia 802.11g, są one sprowadzane do najniższego wspólnego współczynnika danych, który wynosi 11 Mb

/ s. Jest to medium współdzielone, więc jeśli masz dużo urządzeń łączących się z punktem dostępowym lub potrzebujesz lepszych szybkości, popatrz na przeniesienie urządzeń b do ich własnego identyfikatora SSID.

 

RF interference from warehouse vehicle cages can decrease your wifi performance7. RF zakłócenia z klatek pojazdów

Wózki magazynowe, wózki widłowe i silniki holownicze często mają zainstalowane małe komputery lub urządzenia bezprzewodowe do wykonywania czynności związanych z magazynowaniem i kompletacją.

 Kiedy te komputery, które mają zainstalowane karty bezprzewodowe, są instalowane w pojeździe, czasami umieszczane są wewnątrz ochronnych metalowych klatek otaczających operatora.

 Metalowa klatka blokuje sygnał lub poważnie hamuje działanie fal radiowych. Umieszczenie anten na zewnątrz klatki naprawi lub znacznie poprawi funkcje RF.

 

8. Efect magazynowy a wydajność

Bez odpowiedniego planowania, które obejmuje wprowadzenie w życie materiałów przechowywanych na półkach magazynowych, wydajność sieci Wi-Fi może być niewystarczająca.

 Różne materiały będą miały różny wpływ na wydajność bezprzewodową. Materace i poduszki do przechowywania w magazynie będą tłumiły sygnał inaczej niż metalowe półki z metalowymi pojemnikami z metalowymi częściami.

 Odpowiednia inspekcja i zaznajomienie się z rodzajem przechowywanych produktów na magazynie przy projektowaniu RF pozwolą uniknąć problemów z wydajnością w przyszłości.

9. Zbyt wiele lub zbyt mało punktów dostępowych

Podobny obraz

Wzmocnienie poprzedniego rozwiązania to kolejny problem konstrukcyjny. Posiadanie zbyt wielu punktów dostępu jest prawie tak samo złe, jak posiadanie ich zbyt małej liczby. Ponieważ większość sieci Wi-Fi została zaprojektowana i wdrożona z punktami dostępowymi wykorzystującymi widmo 2,4 GHz, wybór kanału jest ograniczony. Ze względu na ograniczony wybór kanału bardzo łatwo jest wywołać inny problem zwany "interferencją międzykanałową". Ten rodzaj interferencji ma miejsce, gdy punkty dostępu zbliżają się do siebie i są szkodliwe dla wydajności sieci. Ta kwestia jest zwykle nasilona przy pełnym ustawieniu mocy, o którym mówiliśmy wcześniej. Wykonaj odpowiedni projekt z uwzględnieniem zmniejszenia mocy, i jeśli to możliwe, zainstaluj nowszy system Wi-Fi, który automatycznie dostosuje ustawienia mocy i kanału. industrial wireless network design, warehouse wifi, managed wifi service providers,

Jak widać, istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy planowaniu rozmieszczenia sieci bezprzewodowej w magazynie.