Kąt promieniowania anteny

Jednym z podstawowych parametrów technicznych anten jest kąt promieniowania, często mylnie interpretowany, jako kąt graniczny pracy anteny. Nic mniej błędnego.

Antena promieniuje i działa znacznie szerzej niż tylko w podanym w danych technicznych kącie promieniowania.
Przykład
Antena ma następujące dane techniczne:
- Zysk: 14dBi
- Kąt promieniowania w poziomie: 60°
- Kąt promieniowania w pionie: 25°

Dla kąta poziomego

Powyższe dane oznaczają, że antena na 30° w prawo i w lewo od kierunku, w którym jest ustawiona pracuje z zyskiem o 3dB mniejszym od podanego w danych technicznych, czyli w tym przypadku 11dBi.
Idąc dalej tym tokiem rozumowania i wykraczając poza główną wiązkę anteny, na przykład do 45° na prawo i lewo od centrum głównej wiązki, możemy spodziewać się zysku na poziomie 6...8 dBi (zależnie od charakterystyki anteny).
Wniosek: antena pracuje poza deklarowanymi w danych technicznych kątami, lecz z mniejszym zyskiem.

Dla kąta pionowego

Podobnie jak dla kąta poziomego, należy pamiętać, że antena pracuje również poza deklarowanymi w danych technicznych kątami, lecz z mniejszym zyskiem.
Szczególnie istotne jest to w przypadku instalacji stacji bazowej wyposażonej w antenę antenę dookólną. Blisko anteny, nawet nie będąc w jej głównej wiązce, będziemy odbierali dobry sygnał, ponieważ jesteśmy bardzo blisko nadajnika.
Oczywiście istotnym czynnikiem jest widoczność optyczna odbiornika i nadajnika, lecz nie ma tu reguły i często „pod budynkiem”, mimo że anteny nie widać, sygnał jest dobrej jakości.