Oświadczenie RoHS

Anteny INTERLINE spełniają normy Dyrektywy Unii Europejskiej 2002/95/EC (Dyrektywa RoHS) z dnia 27 stycznia 2003r.