Kąt promieniowania anteny

Jednym z podstawowych parametrów technicznych anten jest kąt promieniowania, często mylnie interpretowany, jako kąt graniczny pracy anteny. Nic mniej błędnego. Antena promieniuje i działa znacznie szerzej niż tylko w podanym w danych technicznych kącie promieniowania. Przykład Antena ma następujące dane techniczne: - Zysk: 14dBi - Kąt promieniowania w poziomie: 60° - Kąt promieniowania w pionie: 25°

Dla kąta poziomego

Powyższe dane oznaczają, że antena na 30° w prawo i w lewo od kierunku, w którym jest ustawiona pracuje z zyskiem o 3dB mniejszym od podanego w danych technicznych, czyli w tym przypadku 11dBi. Idąc dalej tym tokiem rozumowania i wykraczając poza główną wiązkę anteny, na przykład do 45° na prawo i lewo od centrum głównej wiązki, możemy spodziewać się zysku na poziomie 6...8 dBi (zależnie od charakterystyki anteny). Wniosek: antena pracuje poza deklarowanymi w danych technicznych kątami, lecz z mniejszym zyskiem.

Dla kąta pionowego

Podobnie jak dla kąta poziomego, należy pamiętać, że antena pracuje również poza deklarowanymi w danych technicznych kątami, lecz z mniejszym zyskiem. Szczególnie istotne jest to w przypadku instalacji stacji bazowej wyposażonej w antenę antenę dookólną. Blisko anteny, nawet nie będąc w jej głównej wiązce, będziemy odbierali dobry sygnał, ponieważ jesteśmy bardzo blisko nadajnika. Oczywiście istotnym czynnikiem jest widoczność optyczna odbiornika i nadajnika, lecz nie ma tu reguły i często „pod budynkiem”, mimo że anteny nie widać, sygnał jest dobrej jakości.